Lista över underbiträden

Följande lista visar information om de tredje parts underbiträden som kan ha tillgång till kunddata när de tillhandahåller tjänster på uppdrag av Sirvoy. Mer information finns i vår integritetspolicy.

Underbiträden Syfte Plats
Amazon Web Services IT-tjänster Irland, USA
Google IT-tjänster Irland, USA
Harvestr Ärendehantering Frankrike
Maxmind IP Geolokalisering USA
SendGrid (Twilio) E-posttjänster USA
Sentry Övervakning USA
Slack Kommunikation USA
Storecove Fakturering Nederländerna
Stripe Betalningshantering Irland, USA
TokenEx Lagring USA
Vonage Meddelanden USA
Zendesk Ärendehantering USA
Leader Internet Kommunikation via e-post Irland
Salesforce CRM USA