Lista över underbiträden

Följande lista visar information om de tredje parts underbiträden som kan ha tillgång till kunddata när de tillhandahåller tjänster på uppdrag av Sirvoy. Mer information finns i vår integritetspolicy.

Underbiträden Syfte Plats
Amazon Web Services IT-tjänster Irland, USA
ClickCease Bedrägeribekämpning Israel
Google IT-tjänster Irland, USA
Harvestr Ärendehantering Frankrike
Leader Internet Kommunikation via e-post Irland
LinkedIn Social media USA
Maxmind IP Geolokalisering USA
Salesforce CRM USA
SendGrid (Twilio) E-posttjänster USA
Sentry Övervakning USA
Slack Kommunikation USA
Stape Marknadsanalys Estland
Storecove Fakturering Nederländerna
Stripe Betalningshantering USA
TokenEx Lagring USA
Vonage Meddelandehantering USA
Zendesk Ärendehantering USA
Grammarly Kundkommunikation USA
Zapier Systemintegration USA
Github Ärendehantering USA
Standout Integration med leverantörer av betaltjänster Sverige