Om ni använder Stripe.com så kan ni lagra gästens kreditkortsuppgifter för senare behandling. Kortet kan senare debiteras en eller flera gånger från sidan med bokningsinformation i Sirvoy.

Ni kan också aktivera tjänsten ”Sirvoy-valvet” i Sirvoy för att lagra kreditkortsuppgifter säkert.

Kreditkortsuppgifterna hanteras och lagras av betalningsleverantören. Detta kallas ofta ”tokenisering”, eftersom en mindre känslig token skapas för att representera de faktiska kortuppgifterna. Det innebär att inga kreditkortsuppgifter någonsin kommer att gå igenom er webbplats, webbserver eller dator. Inga kreditkortsuppgifter kommer heller att lagras i Sirvoy. Kreditkortsuppgifterna kommer alltid att lagras på ett säkert sätt som är kompatibelt med PCI.