Du kan använda vår faktureringsfunktion för att skapa fakturor direkt från en bokning. För att göra det måste du först aktivera faktureringsfunktionen under Inställningar -> Ekonomi -> Fakturering i Sirvoy. Därefter kan du gå till sidan med bokningsinformation och följa dessa steg:

  1. Under betalningssektionen, klicka ”Skapa faktura” 
  2. Kontrollera att fakturamottagaren stämmer.
  3. Välj vilka betalningsvillkor som ska gälla. Om du väljer ”Kontantfaktura” kan du också ange vilken betalningsmetod (och tillhörande bokföringskonto) som ska användas, eftersom betalning kommer att registreras automatiskt när man väljer kontantfaktura.
  4. Kontrollera att rätt språk för fakturan är valt. Observera att fakturan alltid kommer att skrivas ut på det här språket när den väl är skapad.
  5. Du har möjlighet att göra bokningsinformationen synlig på fakturan och kan även redigera standardmeddelandet som visas på fakturan. (Standardmeddelandet skapas under Inställningar -> Ekonomi -> Fakturering i Sirvoy).
  6. Alla poster som ännu inte fakturerats, och de som bara delvis fakturerats, är förmarkerade. Du kan avmarkera de rader som du inte önskar fakturera just nu.
  7. Kontrollera att alla kolumner, såsom bokföringskonton och momssatser, är korrekta.
  8. Se att den gröna ikonen (”posten kommer faktureras in sin helhet”) visas för alla poster som ännu inte har fakturerats, eftersom bokningar inte bör vara del- eller överfakturerade.
  9. Kontrollera att fakturabeloppet är korrekt. Tänk på att tidigare registrerade betalningar automatiskt flyttas till, och visas på fakturan. (du har möjlighet att ta bort sådana poster).
  10. Klicka på ”Skapa faktura” eller ”Skapa faktura och öppna PDF direkt”. Du kan skriva ut den öppnade PDF-filen. Du kan också skriva ut/öppna som PDF genom att klicka på det faktura-ID som skapats och som nu visas under “Betalning” i bokningen och sedan välja ”Öppna PDF” högst upp på fakturasidan. När en faktura har öppnats som PDF kan den inte längre redigeras. För att utfärda en ny, korrigerad faktura, behöver du först upphäva den felaktiga fakturan genom att skapa en kreditfaktura och därefter upprepa stegen ovan.

Eventuella betalningar som registrerats tidigare i fakturan dateras inte separat. Den skapade fakturan visar alltid aktuellt utfärdandedatum och det återspeglas i bokföringsrapporten.

OBS! Poster som ännu inte har fakturerats kommer att vara förmarkerade på den här sidan. Ikonerna i kolumnen ”Fakturerad” visar den fakturastatus som kommer att gälla efter att fakturan skapats. Om det redan fakturerade beloppet för en post inte överensstämmer med det belopp som visas på bokningen så justeras antalet poster eller priset för dessa automatiskt för att generera ett matchande belopp. Ett faktura-ID kommer också att anges där en post tidigare har fakturerats.

OBS! Uppgifter som läggs till en faktura via funktionen ”Lägg till rad” påverkar inte ”Återstår att betala” i bokningen. De påverkar bara ”Återstår att betala” på fakturan.