Du kan bara korrigera raderna i en felaktig faktura så länge den ännu inte har skrivits ut.

  1. Klicka på papperskorgen för att radera en rad i en faktura.
  2. Lägg sedan till en ny rad med rätt pris.

När en faktura har skrivits ut kan den inte raderas, utan måste i stället krediteras.

  • Gå till fakturan och klicka på ”Kreditera”.

En ny faktura, en ”kreditfaktura”, skapas och kopplas till den ursprungliga fakturan. Detta kommer att ha samma effekt som att ta bort den ursprungliga fakturan, men beloppen för båda fakturor kommer fortfarande att synas i bokföringsrapporten och kommer där att ta ut varandra.