Procentuella tilläggsavgifter eller skatter kan ställas in både i Sirvoy och på bokningskanalen. Det är viktigt att ställa in inställningarna rätt för att priser och belopp ska återspeglas korrekt i Sirvoy.

Om ni har ställt in tilläggsavgifter i Sirvoy (se den här artikeln) och önskar använda dessa för era kanalanslutningar behöver ni gå till kanalens kopplingssida i Sirvoy. Inställningarna där ska anpassas för att matcha de inställningar ni gjort på kanalen och för hur ni vill att procentuella tillägg ska synas på bokningar i Sirvoy:

 • Ha ”Skicka priser inklusive procentuella tillägg” i läget ”ON” om:
  Ni har ställt in kanalen så att priser som skickas från Sirvoy till en kanal är inklusive procentuella tillägg. Tillägg kommer att tillämpas utöver det pris som anges i rumsinställningarna i Sirvoy.
 • Ha ”Skicka priser inklusive procentuella tillägg” i läget ”OFF” om:
  Ni har ställt in kanalen så att priser som skickas från Sirvoy till en kanal INTE är inklusive procentuella tillägg. Tillägg som skapas på kanalen läggs till ovanpå priserna från Sirvoy.
 • Ha ”Addera procentuella tillägg när bokningarna tas emot” i läget ”ON” om:
  Ni önskar att tillägget läggs till och specificeras på bokningarna i Sirvoy.
 • Ha ”Addera procentuella tillägg när bokningarna tas emot” i läget ”OFF” om:
  Ni INTE önskar att tillägget läggs till på bokningar i Sirvoy. Observera att detta kan leda till att bokningsvärdet som syns i Sirvoy kan skilja sig från det som syns i kanalen.

OBS! För närvarande stöds endast procentuella tilläggsavgifter eller skatter. Eventuella fasta tilläggsavgifter som ställts in på kanalen läggs inte till i bokningen i Sirvoy såvida den inte ställs in som ett tillval istället. (För Expedia gäller samma sak även för procentuella avgifter.) Om du ändå skulle vilja använda sådana bör ”Addera procentuella tillägg när bokningarna tas emot” vara inställd på OFF för att få en korrekt totalsumma i bokningarna i Sirvoy. Men i ett sådant fall kommer troligtvis inte priset per natt att återspeglas korrekt. Ett undantag från detta är om du arbetar med tilläggsavgifter och använder Expedia Collect Net model. I sådana fall kan ”Addera procentuella tillägg när bokningarna tas emot” sättas på ON utan att bokningens  totalsumma återspeglas felaktigt. Men priset per natt återspeglas troligtvis fortfarande inte korrekt.