För närvarande stöder inte Hostelworld pris per person på några av sina prisplaner. Men här är lite information som ändå är användbar gällande era rumstyper på Hostelworld.

På Hostelworld kan ni både hyra ut sängar i sovsalar och privata rum.

Sängar i sovsalar

För att mappa bäddar i en sovsal:

  1. Gå till rumstypen i Sirvoy och använd dessa inställningar.
    – Antal gäster: 1
    – Max antal gäster (inkl. extrabäddar) 1
    – Typ av objekt: Bädd
  2. Registrera en enhet för varje bädd i sovsalen, vilket också anges på Hostelworlds mappningssida i Sirvoy.

Här är ett exempel på en sovsal med 3 sängar:

Privata rum

Vissa vandrarhem väljer att hyra ut privata rum också.

Som exempel kan vi föreställa oss att ni har nedan rumstyp kopplat mot Hostelworld. Högsta priset, 800, delas automatiskt med max antal bäddar (2), som ställts in under ”Max antal bäddar (inkl. extrabäddar:)”. Vi skickar priset per bädd, i det här fallet 400. Men rummet kommer ändå inte att vara bokningsbart på Hostelworld för endast en person. Rummet kommer bara att vara bokningsbart till priset för 2 personer.

Detsamma gäller om man ställer in ”max antal bäddar” på 4. Då behöver gäster boka rummet till priset för 4 personer. När man bokar rumstypen på Hostelworld visas denna information: ”In order to secure a Private Room, you will need to book the entire room” (ungefär: För att kunna få ett privat rum behöver ni boka hela rummet). Så rummen kan helt enkelt inte hyras ut till ett lägre pris än det som ställs in under ”max antal bäddar”.