När ni har skapat en rumstyp måste ni lägga till alla era rum (eller enheter) av den typen. Rumstypen är så långt bara en tom platshållare som väntar på att enheter ska läggas till.

  1. När ni skapat en rumstyp klickar ni på ”Lägg till nytt rum” i Inställningar -> Rumstyper.
  2. Ange enhetens namn. Vanligtvis är det rumsnumret, till exempel ”101”.
  3. Upprepa ovanstående steg för varje extra enhet/rum ni har av den särskilda rumstypen.