Med rumstyper organiserade i kategorier kan bokningsformuläret låta gästerna söka efter rum baserat på kategori.

  1. Gå till Inställningar -> Bokningsformulär.
  2. Klicka på de tre prickarna intill ett bokningsformulär och välj ”Redigera”.
  3. Under “Kategorier” väljer du något av följande alternativ:
    1. Visa – Val krävs
    2. Visa – Val krävs ej
    3. Visa – Automatiskt val om kategori ej valts
  4. Klicka “Spara”.

OBS! Automatiskt val fungerar bara för rumstyper med en enda kategori.