Rumstypskategorier används för att organisera rumstyper i grupper, så att gästerna kan söka efter rum baserat på kategori. Det kan också användas för att skicka anpassade automatiska e-postmeddelanden.

Skapa och tilldela kategorier

 1. Gå till Inställningar -> Rumstyper -> Kategorier.
 2. Klicka på pennikonen under ”Etikett för kategorier”.
 3. Namnge etiketten för kategorier som kommer att visas när gäster använder bokningsformuläret, till exempel ”Välj plats”, och klicka sedan ”Spara”.
 4. Klicka på ”Skapa ny kategori”, namnge den och klicka på ”Spara”.
  • Upprepa detta steg för att skapa flera kategorier.
 5. Gå till Inställningar -> Rumstyper och klicka ”Redigera” intill en rumstyp.
 6. Under ”Kategorier” kryssar du i alla kategorier som ska gälla för denna rumstyp.
 7. Upprepa steg 5 och 6 för alla rumstyper.

Aktivera kategorier för kanalbokningar

Sirvoy kan försöka att automatiskt tilldela en kategori till kanalbokningar baserat på rumstyp, men det fungerar bara för rumstyper med en enda kategori.

 1. Gå till Inställningar -> Säljkanaler.
 2. Klicka på ”Redigera” bredvid en ansluten kanal.
 3. Välj ”Ställ in kategori automatiskt”.
 4. Klicka “Spara”.

OBS!

 • Om du inte har skapat en anpassad e-postmall för bokningsbekräftelse kommer Sirvoy att använda standardmeddelandet för bokningsbekräftelse. 
 • Kanalerna skickar sina egna bokningsbekräftelser. Däremot tillämpas alla andra Sirvoy-mallar (t.ex. ”1 dag efter vald händelse”) för alla bokningar, oavsett var de kommer ifrån.