På sidan Priser kan du använda prishanteraren för att snabbt göra en procentuell eller fast prisändring på ett (eller flera) datum och rumstyp(er). Detta är bra om du vill undvika att skapa säsongsbetonade prisändringar. I den här vyn har du också möjlighet att tillämpa en fördefinierad alternativ prislista på ett visst datum, för alla rumstyper samtidigt.

  1. Klicka på priset för en rumstyp under ett specifikt datum på sidan Priser. I datumväljaren som visas kan du välja eventuella ytterligare datum som du vill att det nya priset ska tillämpas på.
  2. Med hjälp av symbolerna väljer du om du vill justera priset med en procentsats (”%”), ersätta grundpriset med ett nytt fast pris (”$”) eller använda en befintlig alternativ prislista (”Prislista”) på den valda rumstypen. Observera att prisändringar med en alternativ prislista alltid kommer att tillämpas på alla rumstyper för valda datum.
  3. Klicka “Spara”.

Om du vill ändra priset på alla rumstyper för ett visst datum klickar du på ett datum längst upp på sidan Priser. I datumväljaren som visas kan du välja eventuella ytterligare datum som du vill att det nya priset ska tillämpas på. Observera att du i det här fallet bara kan ändra procentsatsen (”%”) eller använda en befintlig alternativ prislista (”Prislista”).

När du sparat så kommer du att se de nya priserna på sidan Priser. Ändrad färg och symbol visar en prishöjning eller prissänkning för valt datum och rumstyp.

OBS! Om ett pris har ändrats med hjälp av prishanteraren så åsidosätts alla andra prisinställningar såsom grundpris och säsongs-/temporära prisändringar. Det pris som anges på sidan Priser används istället. Läs mer i artikeln Hur rumspriser beräknas när man använder flera prisinställningar.

OBS! Med en rörlig prissättning baseras priset på ”Antal gäster”, inte ”Max. antal gäster (inkl. extrabäddar)”.