Sirvoy har många verktyg för att ändra rumspriser. Men när ni kombinerar flera inställningar är frågan vilket pris som prioriteras? Den här artikeln förklarar hur priser beräknas i Sirvoy.

Observera att det nedan finns vissa inställningar som justerar priset (upp eller ned), medan andra inställningar ersätter priset (ersätts helt med ett nytt pris).

Priser beräknas i följande steg:

1. Standardpris
Sirvoy tittar först på standardpriset (Inställningar -> Rumstyper -> Rumstyper).

Till exempel 1300 SEK.

2. Prisändring baserat på säsong och veckodag
Därefter letar Sirvoy efter eventuella prisändringar (Inställningar -> Prisändringar -> Prisändring baserat på säsong och veckodag). Om det finns en sådan justeras standardpriset.

Om priset till exempel ändras med -200 SEK kommer det nya priset att bli 1100 SEK(standardpris 1300 SEK – 200 SEK).

3. Pris som anges på sidan ”Priser”
Om ett pris har registrerats på sidan ”Priser” ersätter det alla andra priser i steg 1-2. Det pris som anges på sidan ”Priser” används istället.

4. Rabatt för längre vistelser
Därefter letar Sirvoy efter eventuella ”justerade nattpriser” (Inställningar -> Prisändringar -> Rabatt för längre vistelser -> Specialpris för visst antal dagar). Om det finns en rabatt för den aktuella bokningen tillämpas den ovanpå priset från steg 1-2 (pris i steg 3 ignoreras).

Rabatter kan vara antingen i procent eller på ett fast belopp.

Om till exempel en rabatt på 10% hittas blir det nya priset 1170 SEK(standardpris 1300 – (1300 * 10%)). Om en rabatt på 100 SEK hittas blir det nya priset istället 1200 SEK(standardpris 1300 – 100 SEK).

5. Beräkna genomsnittligt nattpris
Steg 1-4 utförs för varje datum under hela vistelsen och ett genomsnittligt nattpris beräknas.

Om priset för de första två nätterna är 2300 SEK och för den tredje natten 1700 SEK blir det genomsnittliga priset 2100 SEK ((2300 SEK + 2300 SEK + 1700 SEK) / 3).

6. Veckopris eller månadspris
Om vistelsens längd matchar hela veckor eller månader, och en sådant pris är konfigurerat (Inställningar -> Prisändringar -> Rabatt för längre vistelser) ignoreras priserna från de föregående stegen och ersätts av priset per vecka/månad.

7. Finns det en rabattkod?
Om en giltig kod används justeras priserna i de föregående stegen. (Om ni valt alternativet ”Fast rabattbelopp för varje produkt” ersätts priserna i de föregående stegen med priserna som definierats i koden.)

OBS! Priser som skickas till kanaler tar inte hänsyn till rabatt för längre vistelser, veckopris, månadspris eller rabattkoder. Förutom standardpris tas endast hänsyn till prisändringar baserat på säsong och prisändringar justerade på sidan “Priser”. Utöver detta kan du lägga till en viss procentsats till priset som skickas till vissa kanaler under ”Justera priser i uppdatering” i Inställningar -> Säljkanaler -> (Välj kanal) -> ”Redigera”.