Med funktionen ”Syftet med vistelsen” kan du eller dina gäster ange syftet med bokningen. Denna information är användbar för statistikrapporter, till exempel rapporter till Sveriges Statistiska Centralbyrå (SCB), och för att göra anpassningar därefter.

Hur man anger syftet med vistelsen

Det finns tre olika sätt att ange syftet med vistelsen:

  1. Bokningsformuläret: Gäster kan ange syftet med vistelsen, “Fritid” eller “Affärsresa”, när de gör en bokning via bokningsformuläret. Denna inställning kan vara valfri, obligatorisk eller dold. Om den är dold, eller valfri och inte anges, kommer bokningens syfte sättas som ”Ej angivet”. För att ändra denna inställning, gå till Inställningar -> Bokningsformulär -> Anpassa standardfält.
  2. Booking.com: För dessa bokningar kan Sirvoy automatiskt identifiera syftet med vistelsen som antingen “Fritid” eller “Affärsresa”. Bokningar från andra kanaler kommer dock att anges som ”Ej angivet”.
  3. Sidan med bokningsinformation: Din personal kan manuellt ange vistelsens syfte på sidan med bokningsinformation. Följande alternativ finns:”Ej angivet”, ”Fritid”, ”Affärsresa”, ”Konferens”, ”Grupp” eller ”Annat”.

 

Syfte Kan väljas i
Affärsresa Bokningsformulär och bokningsinformation
Fritid Bokningsformulär och bokningsinformation
Konferens Bokningsinformation:
Grupp Bokningsinformation:
Ej angivet Bokningsinformation: Detta är standard om inget annat syfte anges.
Annat Bokningsinformation: Ingår inte i rapporter till statistikbyråer som SCB. Avsedd för till exempel personalboende eller boende för asylsökande.