En del daterade uppgifter i bokningar och inställningar sparas under en viss tid. När tiden löpt ut kommer uppgifterna att tas bort. Detta frigör resurser för mer aktuella och relevanta uppgifter, och det bidrar också till att skydda era gästers personuppgifter samt följa lagar om dataskydd, till exempel europeiska GDPR.

Listan nedan visar vilka uppgifter som automatiskt raderas och efter hur lång tid:

  • Innehållet i textmeddelanden (sms) som skickas från bokningarna kommer att tas bort 12 månader efter utcheckningsdatumet. Historikloggen i bokningen kommer fortfarande att visa mottagarens telefonnummer och när textmeddelandet skickades.
  • Innehållet i e-postmeddelanden som skickas från bokningarna kommer att tas bort 12 månader efter utcheckningsdatumet.  Historikloggen i bokningen kommer fortfarande att visa e-postadressen och när e-postmeddelandet skickades.
  • Filer som laddats upp till bokningar kommer att tas bort 12 månader efter utcheckningsdatumet. Historikloggen i bokningen visar filnamnet på alla automatiskt borttagna uppladdningar.
  • Bokningsalarm kommer att tas bort 6 månader efter utgångsdatum.
  • Alla inställningar som gått ut och inte längre är giltiga kommer att tas bort 18 månader efter slutdatumet. Detta inkluderar inställningar som: Spärra incheckning, utcheckning och/eller vistelse, restriktioner för bokningsbara dagar, prisändringar baserat på säsong, tillfälliga prisändringar, rabatt för längre vistelse och bokningskoder.
  • Historiken som kan granskas under fliken ”Priser” kommer att vara begränsad till 18 månader.