Rumstypskategorier kan fungera som en förutsättning/styrning för automatiska e-postmeddelanden. 

Exempel: Kategorier kan avse olika platser. Ett B&B som också driver en campingplats i närheten kan skicka en e-postmall till gäster som hyr ett rum och en annan mall till gäster som bor på campingen.

  1. Gå till Inställningar -> Kommunikation -> Mallar för e-post.
  2. Klicka på ”Skapa ny mall” eller klicka på pennsymbolen intill en befintlig mall.
  3. Under ”Skicka automatiskt”, välj parameter (t.ex. ”Baserat på incheckningsdatum”).
  4. Under ”Om bokad kategori matchar”, välj en kategori.
  5. Klicka “Spara”.

 OBS! 

  • Automatiska e-postmeddelanden baserade på kategorier fungerar bara för rumstyper med en enda kategori.
  • Om ingen anpassad mall för bokningsbekräftelse skapas så kommer Sirvoys standardmall att användas. 
  • Bokningar som görs på kanaler kommer att få bekräftelsemeddelanden från kanalen, inte Sirvoy. Däremot gäller alla andra automatiska mallar för alla bokningar, oavsett var de kommer ifrån.