Många kanaler, inklusive Booking.com och Expedia, tillåter att man har flera priser för sina rumstyper. Till exempel ”sista minuten”, ”minst 7 nätter”, ”inklusive frukost”, ”inte återbetalningsbar” osv. Tillgängligheten är inställd på rumstypsnivå på de flesta säljkanaler. Detta innebär att alla priser delar samma grupp av lediga rum.

I Sirvoy finns inte sådana priser. Istället måste varje rumstyp och priskombination som finns i kanalen mappas till en unik rumstyp i Sirvoy.

Men ni kan enkelt skapa rumstyper som ”alias” i Sirvoy som kan mappas till de olika priserna. Rumstyper som ställs in som ”alias” delar på samma grupp av rum. Ni kan till exempel ha en rumstyp som heter ”Dubbelrum – standardpris” och en annan rumstyp som heter ”Dubbelrum – inklusive frukost”.

Se den här artikeln för instruktioner om hur ni skapar rumstyper som ”Alias”.