När Sirvoy har kopplats till Airbnb kommer alla nya bokningar att importeras automatiskt, men bokningar som gjorts innan kopplingen måste importeras manuellt. 

Tips: 

 • Gör klart importprocessen så snart som möjligt för att undvika överbokningar.
 • Den här artikeln kommer att lära dig hur du gör det på egen hand, men vårt supportteam importerar gärna dina bokningar åt dig.
 • De steg som beskrivs i den här artikeln kan också användas för att konvertera (eller matcha) Airbnb-bokningar från den gamla anslutningstypen (iCal) till den nya typen (REST API).

Innan du börjar:

Importera Airbnb-bokningar

I Koppling till Airbnb, klicka du på ”Importera bokningar.”

Varje bokning som ska importeras hamnar i en av följande tre kategorier beroende på: 

 • Om uppgifterna som ska importeras matchar (motsvarar) en bokning som redan finns i Sirvoy, vilket kan tyda på att det är en dubblettbokning och de två då bör slås samman.
 • Enhetstillgänglighet (boendets tillgänglighet) för den potentiella importens datum.

Ingen matchning, men med tillgänglighet

Det finns ingen potentiell dubblett av denna bokning i Sirvoy och det finns tillgänglighet för bokningens datum. Dessa kommer att visas i grönt.

Gör så här: 

 • Klicka på ”Importera” för att ta den till Sirvoy som en ny bokning.

Med troliga matchningar

Det finns redan en potentiell dubblett av denna bokning i Sirvoy. Dessa kommer att visas i orange.

Gör så här: 

 • Om de två bokningarna har ett identiskt Airbnb-boknings-ID är de dubbletter av samma bokning. Klicka ”Matcha” för att konvertera dem.
 • Om de två bokningarna inte delar ett identiskt Airbnb-boknings-ID, men du med hjälp av annan information ändå kan se att de är dubbletter, klicka på ”Matcha” för att konvertera dem.
 • Om du bekräftar att de två bokningarna skiljer sig från varandra, klicka på knappen ”Importera” för att ta Airbnb-bokningen till Sirvoy som en ny, separat bokning.

Utan matchning och ingen tillgänglighet

Det finns ingen potentiell dubblett av denna bokning i Sirvoy och det finns ingen tillgänglighet för bokningens rumstyp och datum. Dessa kommer att visas i rött.

Gör så här: 

 • Klicka ”Importera som överbokning” för att ta den till Sirvoy som en ny bokning.
 • Som med alla överbokningar måste du lösa detta genom att tilldela en tillgänglig enhet – antingen före eller efter importen.