Alla priser som visas på STF är medlemspriser. Priset för tillägg som icke STF-medlemmar måste betala ställs in på ditt BookVisit konto och adderas till priserna som visas på STF. Priserna som skickas till BookVisit ska därför inte inkludera priset för tillägg för icke STF-medlemmar.

Tillägget för icke STF-medlemmar är vanligen 50:- / vuxen, så priserna för rumstyperna som är kopplade till BookVisit måste justeras så här:

Enkelrum – 50:- lägre
Dubbelrum – 100:- lägre
Trebäddsrum – 150:- lägre
osv.

Du behöver ha unika rumstyper för din koppling till BookVisit för att åstadkomma detta. Du kan enkelt göra kopior på dina redan existerande rumstyper genom att skapa alias-rumstyper. Denna artikel går igenom hur du skapar alias-rumstyper.