I vissa textinställningar, till exempel för Sirvoys webbplatsbyggare under avsnittet ”Om oss” eller för bokningsformuläret under ”Övrig information” kan du lägga till formaterad text med Markdown i textrutan. Markdown är ett sätt att utforma text på webben, så att du kan styra hur den visas. Den här korta artikeln kommer att förklara några användbara Markdown-funktioner.

Ikonerna i verktygsfältet ovanför textrutan kommer automatiskt att formatera text när de används, till exempel som en rubrik, som fet  eller kursiv text. När du använder Markdown (med hjälp av ikonerna i verktygsfältet, eller manuellt) visas texten i textrutan som vanlig text med några ytterligare icke-alfabetiska tecken, t.ex. “*” eller “#”.

Screenshot 2020-12-02 at 12 18 23

Nedan finns några exempel på Markdown i text tillsammans med det synliga resultatet, som du kan se som en förhandsvisning på din webbplatsbyggarsida, eller när du klickar på ”Förhandsgranska” i verktygsfältet för “Övrig information” till bokningsformuläret.

Rubriker

Rubriker skapas genom att lägga till hashtag-tecken (#) framför ett ord eller en fras. Antalet hashtag-tecken motsvarar olika storlek på rubriken.

Betoning

För fet stil sätts två asterisker (*) före och efter ett ord eller en fras.

För att kursivera text sätts en asterisk före och efter ett ord eller en fras.

För att framhäva text med fetstil och kursiv samtidigt sätts tre asterisker före och efter ett ord eller en fras.

Listor

Du kan ordna text i numrerade listor och punktlistor.

En numrerad lista skapas genom att lägga till rader med siffror följt av punkt.

En punktlista skapas genom att lägga till streck (-) framför raderna.

Länkar

För att skapa en länk sätts länktexten inom hakparenteser (t.ex. [mitt fina hotell]), omedelbart följt av den URL du väljer satt inom parentes (t.ex. (https://mittfinahotell.com/)).

Exempel:

Boka en helg på [Mitt fina hotell](https://mittfinahotell.com).

Resultatet kommer att se ut så här:

Boka en helg på Mitt fina hotell.

Ta reda på mer om tillgängliga Markdown-formateringsalternativ.