I dina inställningar för Sirvoys webbplatsbyggare under sektionen ”Om oss” har du möjlighet att lägga till och formge text i textrutan, med Markdown. Den här korta artikeln kommer att förklara några av de användbara Markdown-funktionerna.

För att underlätta att formge texten hittar du ett verktygsfält med ikoner ovanför textrutan som automatiskt formaterar text, t.ex. som en rubrik, som fetstil eller kursiv. Du kan också lägga till numrerade listor eller punktlistor, webbplatslänkar och blockcitat.

Screenshot 2020-12-02 at 12 18 23

Formateringsverktyget som används kallas Markdown, som är ett sätt att formge text på webbsidor. När du använder Markdown (med hjälp av ikonerna i verktygsfältet, eller manuellt) visas texten i textrutan som vanlig text med några ytterligare icke-alfabetiska tecken, t.ex. “*” eller “#”. Nedan ser du några exempel på Markdown-text och hur den kommer att se ut som en omedelbar förhandsvisning på din sida.

Rubriker

Rubriker skapas genom att lägga till hashtag-tecken (#) framför ett ord eller en fras. Antalet hashtag-tecken motsvarar olika storlek på rubriken.

Betoning

För fet stil sätts två asterisker (*) före och efter ett ord eller en fras.

För att kursivera text sätts en asterisk före och efter ett ord eller en fras.

För att framhäva text med fetstil och kursiv samtidigt sätts tre asterisker före och efter ett ord eller en fras.

Listor

Du kan ordna text i numrerade listor och punktlistor.

En numrerad lista skapas genom att lägga till rader med siffror följt av punkt.

En punktlista skapas genom att lägga till streck (-) framför raderna.

Länkar

För att skapa en länk sätts länktexten inom hakparenteser (t.ex. [mitt fina hotell]), omedelbart följt av den URL du väljer satt inom parentes (t.ex. (https://mittfinahotell.com/)).

Exempel:

Boka en helg på [Mitt fina hotell](https://mittfinahotell.com).

Resultatet kommer att se ut så här:

Boka en helg på Mitt fina hotell.

Ta reda på mer om tillgängliga Markdown-formateringsalternativ.