Om du önskar så finns det flera sätt att ställa in bokningsformuläret med förifyllda värden, såsom datum, antal vuxna, språk, kategori etc. Även mer avancerade integrationer är möjliga. Se några förslag här nedan.

Ange förifyllda värden för gäster som bokar på din webbplats

Ibland kanske du vill ställa in förifyllda värden för gäster som bokar på din webbplats. Dessa värden är inkluderade i den genererade koden så att du t.ex. kan ha en sida på din webbplats som visar en vald kategori eller ett valt rum och en annan sida som visar ett annat val. Eller en sida för ett speciellt evenemang med förifyllda datum.

 1. Gå till: Inställningar -> Bokningsformulär -> Hur man installerar .
 2. Klicka på ”Avancerat”.
 3. Lägg till de parametrar du önskar. Genom att lägga till inchecknings- och utcheckningsdatum blir fler val tillgängliga, inklusive vilket steg i bokningsprocessen som gästen ska komma in i.
 4. Varje val aktiverar en uppdatering av förhandsgranskningen av bokningsformuläret (visas längre ner på sidan), där du kan se hur det kommer att se ut i ditt eget bokningsformulär.
 5. När du är klar kan du kopiera koden i fältet ”Kopiera följande kod” för att lägga till i din webbplats, och den kommer att använda de valda förifyllda värdena. Dessa val sparas inte i Sirvoy, utan du kan generera så många koder du vill och installera dem på olika sidor så att olika värden kan visas på olika sidor på din webbplats.

Skapa URL-länkar till bokningsformuläret med förifyllda datum, etc.

Detta är ett sätt att anpassa formuläret som du redan har installerat på din webbplats. Det kan vara användbart om du vill länka eller omdirigera till bokningsformuläret med vissa parametrar förvalda, som datum, antal vuxna, språk, kategori (plats) etc. Detta kan till exempel användas för e-postkampanjer.

 1. Gå till Inställningar -> Bokningsformulär -> Hur man installerar .
 2. Klicka på ”Avancerat”.
 3. Lägg till de parametrar du önskar. Genom att lägga till inchecknings- och utcheckningsdatum blir fler val tillgängliga, inklusive vilket steg i bokningsprocessen som gästen ska komma in i.
 4. Varje val aktiverar en uppdatering av förhandsgranskningen av bokningsformuläret (visas längre ner på sidan), där du kan se hur det kommer att se ut i ditt eget bokningsformulär.
 5. I fältet ”Adress med inbäddat bokningsformulär – för att skapa en anpassad URL” anger du webbadressen till den sida där bokningsformuläret har installerats.
 6. Fältet ”Anpassad URL” kommer nu att visas och webbadressen som visas där kommer att ändras automatiskt enligt tillagda parametrar. Denna kan nu användas i ett e-postmeddelande, länk eller för något annat syfte där du vill dirigera gäster med vissa förifyllda parametrar.

OBS! Anpassade URL-länkar kan kombineras med användning av förifyllda värden i koden som installeras (se det övre avsnittet). Observera att URL-parametrar har företräde om de kombineras med värden som anges i koden. Kombinationen av de förifyllda värdena i koden och de förifyllda värdena från URL:en skapar tillsammans värdena som används för gästen.

OBS!

 • Dessa instruktioner fungerar också om du installerar bokningsformuläret med WordPress-plugin eller om du använder Sirvoy Webbplatsbyggare.
 • Kategoriparametern kan användas för att skicka din gäst till en viss uppsättning rumstyper. Detta kan vara användbart om du t.ex. hanterar flera anläggningar.
 • För att kunna välja en enhet i förväg måste inställningen ”Tillåt att gäster väljer rum” vara inställd på ”Nödvändig” i bokningsformulärets inställningar.
 • Den här funktionen hindrar inte gästen från att senare ändra sökparametrarna.

Andra avancerade användningsområden: T.ex. skapa ditt eget anpassade sökfält och länka till ett eller flera bokningsformulär.

Om du har problem med din webbplatsleverantör finns det ett alternativ som du kan använda under ”Avancerat” som säger ”Har du problem? Använd alternativ syntax” (Markera kryssrutan.)

Detta är också en syntax som kan användas för andra mer avancerade integrationer, till exempel att slå samman flera bokningsformulär till ett. Observera att detta kräver viss kunskap om webbutveckling. Din webbutvecklare kan använda exemplet som visas i fältet ”Kopiera följande kod”, som uppdateras med kod för att inkludera bokningsformuläret på ett dynamiskt sätt i Javascript. Alla de funktioner som stöds med koden stöds också här. Parametrar i URL:er har även här företräde, precis som det beskrivs ovan.

Du kanske t.ex. vill skapa ditt egen anpassade sökfält (bokningsformulär) och länka till ett eller flera olika Sirvoy-bokningsformulär. Eller om du hanterar flera verksamheter från samma webbplats och önskar att gästerna först väljer vilken av dem som de vill boka, väljer datum osv. och därefter får sökresultatet på Sirvoy-bokningsformuläret. Du kan länka till olika Sirvoy-formulär som hanteras på samma Sirvoy-konto eller till formulär från olika Sirvoy-konton. Om du har fler exempel som du tror att andra skulle ha nytta av, kontakta oss så kan vi inkludera dem här!