Ibland kanske du vill länka eller omdirigera till bokningsformuläret med förvalt datum eller andra förifyllda uppgifter, eventuellt tillsammans  med någon förvald kategori (anläggning) som du hanterar i Sirvoy. Du gör detta genom att lägga till sökordsparametrar till webbadressen där bokningsformuläret har installerats. Observera att den här funktionen kräver viss kunskap om webbutveckling.

Man åstadkommer detta är genom att skapa djuplänkar. Observera att denna funktion inte hindrar gästen från att ändra sökparametrarna senare.

För att djuplänken ska fungera måste den åtminstone innehålla dessa tre parametrar: incheckningsdatum, utcheckningsdatum och antal gäster.

OBS! Djuplänken gör det möjligt att hoppa över kategoriparametern även om du ställer in bokningsformuläret på ”Gästen måste välja specifik kategori innan sökning.”

Strukturen för djuplänken behöver se ut så här:

https://hotel-website.com/page-with-booking-engine?check_in=2021-07-29&check_out=2021-08-08&adults=2

Djuplänksparametrarna börjar med tecknet ”?” . Exemplet ovan innehåller de tre obligatoriska parametrarna, men djuplänkarna stöder många fler parametrar.

Exempel (gjort med vårt Sirvoy Demo Hotell ):

https://secured.sirvoy.com/engine/html/5519708b913c8.html?rooms=%7B%226614102%22%3A%5B%7B%22room_id%22%3A%22106614101%22%7D%5D%7D&adults=1&check_in=2026-01-20&check_out=2026-01-21&category_id=4013&language=es&code=2021&target=results

Parametrar som stöds och exempel på hur de ska se ut:

  • check_in Måste vara i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. check_in = 2026-01-20
  • check_out Måste vara i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. check_out = 2026-01-21
  • adults Antal gäster i denna bokning. adults = 1
  • category Förhandsvälj en specifik kategori för denna bokning. category_id=4013
  • rooms JSON-sträng som specificerar förvalda rumstyper.. Till exempel: {“room-type-id-here”:[{“room_id”:”optional-room-id-here”}]} rooms=%7B"6614102"%3A%5B%7B"room_id"%3A"106614101"%7D%5D%7D
  • code Använd denna bokningskod. Använd bokningskodens namn som ID. code=2021
  • language Måste vara i tvåbokstavskod (ISO-639-1).  Om den används kommer den att åsidosätta språk som anges i JavaScript-koden. language=es
  • target Anger vilken sida som ska visas. Kan vara antingen ”search” (sök) eller ”results” (resultat). target=results

Kategoriparametern kan användas för att skicka din gäst till en viss uppsättning rumstyper som du tidigare valt med ”Kategori”-funktionen i Sirvoy. Detta kan vara användbart om du t.ex. hanterar flera anläggningar.

Du kan få de flesta ID som behövs för din djuplänk från Kalender -vyn i Sirvoy.

Denna vy innehåller några filter: Rumstyp och Kategori (om du har aktiverat funktionen ”Kategori”). Om du filtrerar kalendern efter en av dessa parametrar, kommer den resulterande webbadressen att innehålla det ID du behöver, börjande med ”?” tecken.

Exempel:

Om du vill länka till en viss enhet måste du hämta enhets-ID genom att högerklicka på enheten i den tidigare nämnda Kalender- vyn och välja ”Inspektera” eller ”Inspektera element” (beroende på vilken webbläsare du använder). Som resultat kommer du att få en viss markerad kod. Hämta den del som heter: data-room-id = "XXXXXXXX" för att ha enhets-ID för den specifika enheten.

Avancerade användare kan hitta mer information högst upp i widgetkällan: https://secured.sirvoy.com/widget/sirvoy.js