Under menyn Statistik hittar ni några mycket användbara fakta och siffror som hjälper er att utvärdera hur det går för er anläggning och kan visa er områden där ni kan göra förbättringar. Observera att värdena finns för att ge er en översikt över era resultat, inte för att användas för bokföringsändamål.

Nedan hittar ni en förklaring till alla nyckeltal.

Alla exempel är baserade på följande situation:

Alla rum är är dubbelrum och bokades på måndag.
Rum 1 har en bokning för 2 nätter (tisdag till torsdag) och kostar 1000 SEK/natt.
Rum 2 har en bokning för 2 nätter (onsdag till fredag) och kostar 2000 SEK/natt.
Rum 3 är ledigt.

     Måndag   Tisdag   Onsdag   Torsdag   Fredag
 Rum 1        1000 SEK  1000 SEK
 Rum 2              2000 SEK  2000 SEK
 Rum 3

Fakturering och betalningar
Rum 1: Ni skapar en faktura för hela vistelsen på tisdag. Gästerna betalar 50% på onsdag via banköverföring och resten två veckor senare.
Rum 2: Gästerna betalar allt vid incheckningen och ni skapar en kontantfaktura.

OBS! Alla siffror som har med antalet rum att göra tar hänsyn till det nuvarande antalet, även om man tittar på tidigare eller framtida tidsperioder.

Viktiga nyckeltal

OBS! Priserna i det här avsnittet inkluderar skatter.

Värde: Summan av alla priser (rum, tillval och tilläggsavgifter) för de valda datumen. De dagliga priserna för flerdygns-bokningar är ett genomsnitt av alla dygnspriser.

Exempel: För onsdagen skulle det vara 3000 SEK (= 1000 SEK för rum 1 + 2000 SEK för rum 2).
För tisdag och onsdag skulle det vara 4000 SEK (= 1000 SEK för rum 1 + 1000 SEK för rum 1 + 2000 SEK för rum 2).

OBS! Även när du filtrerar för specifika rumstyper så inkluderar ”Tillval” tillvalen från ALLA bokningar inom den valda tidsramen.

Genomsnittligt rumspris (ADR): Intäkter intjänade från rum (utan tillval eller tilläggsavgifter) dividerat med antalet sålda rum (eller ”Totalt antal rumsnätter” – se nedan).

Exempel: För onsdagen skulle det vara 1500 SEK (= 3000 SEK dividerat med 2 ”Totalt antal rumsnätter”).
För tisdag och onsdag skulle det vara 1333,3 SEK (= 4000 SEK dividerat med 3 ”Totalt antal rumsnätter” (2 för rum 1 och 1 för rum 2)).

Logiintäkt per disponibelt rum (RevPAR): Intäkter erhållna från rum (utan tillval eller tilläggsavgifter) dividerat med antalet lediga rum (vilket är antalet rum som hotellet har multiplicerat med antalet dagar som valts i filtret). Observera att blockerade rum och ”bytesrum” (påhittat rum) betraktas som ”lediga rum” för detta värde.

Exempel: För onsdagen skulle det vara 1000 SEK (= 3000 SEK / 3 lediga rum).
För tisdag och onsdag skulle det vara 666,7 SEK (= 4000 SEK / 6 lediga rum).

Fakturering

Kontantfakturering: Mängden pengar för vilket ni har skapat en kontantfaktura under den valda perioden.

Exempel: För onsdag skulle det vara 4000 SEK för rum 2. För alla andra dagar skulle det vara 0 SEK.

Övrig fakturering: Mängden pengar för vilket du utfärdade en faktura under den valda perioden.

Exempel: För tisdag blir det 2000 SEK för rum 1.
För alla andra dagar skulle det vara 0 SEK.

Fakturor som betalats: Summan av alla betalningar som ni registrerade under den valda perioden OCH är kopplade till en faktura. Det spelar ingen roll när fakturan utfärdades.

Exempel: För onsdagen skulle det vara 1000 SEK för rum 1. För alla andra dagar skulle det vara 0 SEK.

Betalningar

Summan av alla betalningar som registrerats under den valda perioden, visas separat enligt ”Kontantfakturor (ospecificerat)” och följande kategorier (som bara visas om en betalning faktiskt har registrerats för den kategorin):
Kassaregister (kort/kontant)
Banköverföring
Fakturerade (externt system)
Kortbetalning
Kontant
Presentkort
Check
Anpassad

Summan av dessa kategorier (förutom ”Kontantfakturor [ospecificerat]”) motsvarar värdet i ”Fakturor som betalats” samt eventuella registrerade betalningar som (ännu) inte tilldelats en viss faktura.

Exempel: För onsdag skulle ”Kontantfakturor (ospecificerat)” vara 4000 SEK (för rum 2) och ”Banköverföring” skulle vara 1000 SEK (för rum 1), allt annat skulle vara 0 SEK. För alla andra dagar skulle allt vara 0 SEK.

Beläggning under perioden

Nyttjandegrad: Procentandel av bokade rumsnätter under den valda perioden i förhållande till alla tillgängliga rumsnätter. Observera att blockerade rum och ”bytesrum” (påhittade rum) betraktas som ”lediga rum” för detta värde.

Exempel: För tisdag skulle det vara 33% (= 1 bokad rumsnatt dividerat med 3 rumsnätter).
För tisdag och onsdag skulle det vara 50% (= 3 bokade rumsnätter dividerat med 6 rumsnätter).

Antal enskilda gäster: Summan av alla gäster som checkade in under den valda perioden.

Exempel: För tisdag skulle det vara 2. För onsdag skulle det vara 2. För andra dagar skulle det vara 0.

Totalt antal gästnätter: Summan av gäster per natt som har checkat in eller stannat kvar (summerat över flera nätter om det valdes).

Exempel: För tisdag skulle det vara 2 (= 2 gäster för en natt i rum 1). För tisdag och onsdag skulle det vara 6 (= 2 gäster för tisdag + 2 gånger 2 gäster för onsdag).

Totalt antal rumsnätter: Summan av rum per natt som har använts (summerat över flera nätter om det valdes).

Exempel: För tisdag skulle det vara 1 (= Rum 1 för en natt). För tisdag och onsdag skulle det vara 3 (= Rum 1 för tisdag + rum 1 och rum 2 för onsdag).

Registrerat under perioden

Nya bokningar: Summan av alla bokningar registrerade under den valda perioden.

Exempel: För måndag skulle det vara 2. För alla andra dagar skulle det vara 0.

Bokningskälla: Berättar procentandelen för var bokningen kommit från, t.ex. hemsida, receptionist, Expedia, osv.

Bokningar gjorda av: Berättar procentandelen för vem som registrerade bokningen, t.ex. gäster (online), användare 1, användare 2, osv.

Diagram

Man kan visa ”Totalt antal rum” eller ”Antal gäster” för alla eller för specifika rumstyper för den valda perioden.

När man filtrerar på en viss rumstyp visar diagrammet bara bokningar som gjorts för den specifika rumstypen. Detta innebär att om samma rum också säljs i andra rumstyper ingår inte dessa bokningar . Men när man filtrerar på en specifik rumstyp och använder den inverterade vyn tar man hänsyn till alla bokningar och blockerade rum och återstående tillgänglighet för den specifika rumstypen visas.

Nationaliteter

Berättar varifrån era gäster kommer och hur länge de har stannat under den valda perioden.