De siffror och totalsummor som finns i bokföringsrapporten kan skilja sig från vad som finns på statistiksidan för samma period. Anledningen till detta är att bokföringsrapporten visar försäljningen inom det valda datumintervallet medan statistiksidan visar värdet på vistelser som inträffar inom samma datumintervall.

Till exempel kan en vistelse på sju nätter den 3-10 augusti betalas vid utcheckningsdatumet den 10 augusti. Bokningen ingår då inte i bokföringsrapporten för 1-9 augusti, eftersom försäljningen inträffade den 10 augusti. Värdet av den bokningen skulle däremot ingå i statistiken för 1-9 augusti, eftersom den faktiska vistelsen var på dessa datum.