OBS! Informationen i den här artikeln innehåller systembeskrivningar från tredje part som kan komma att ändras. Vissa detaljer kan alltså vara föråldrade på grund av nyligen gjorda ändringar från tredje part.

Om ni använder Apples Numbers med en annan språkinställning än engelska kan ni få problem med att öppna exportfilen från Sirvoy.

  1. Gå till System Preferences -> Language & Region -> Advanced i Numbers. Välj engelska som ”Format language”.
  2. Öppna CSV-filen i Numbers och spara den i ert önskade filformat.
  3. Gå tillbaka till ovan nämnda sida och återställ inställningen till det språk ni tidigare hade.