Om ni använder Apples Numbers med en annan språkinställning än engelska kan ni få problem med att öppna exportfilen från Sirvoy.

  1. Gå till System Preferences -> Language & Region -> Advanced i Numbers. Välj engelska som ”Format language”.
  2. Öppna CSV-filen i Numbers och spara den i ert önskade filformat.
  3. Gå tillbaka till ovan nämnda sida och återställ inställningen till det språk ni tidigare hade.