Sirvoy tar inte ut moms på dina betalningar om inte ditt företag är baserat på Irland. Detta överensstämmer med gällande bestämmelser om leverans av produkter och tjänster inom och utanför den europeiska unionen.

Om ditt företag är baserat inom EU måste du själva registrera moms vid inköpet och sedan anmäla det till skattemyndigheten (omvänd skattskyldighet).