Du kan inte byta till Sirvoy Starter om du har funktioner aktiverade som enbart är tillgängliga i Pro-versionen. Kontrollera ditt konto för att se till att du inte har:

  • mer än ett användarkonto
  • mer än ett bokningsformulär
  • aktiva anslutningar till bokningskanaler
  • aktiverat funktionen ”Sirvoy-valvet”
  • använder kategorier på rumstyper

Om du tar bort eller inaktiverar allt detta bör du kunna byta abonnemang.