När den kostnadsfria testperioden på två veckor har avslutats kommer du att bli ombedd att göra en betalning för att fortsätta använda ditt Sirvoy-konto. Naturligtvis kan du även göra en betalning innan provperioden går ut.

Automatisk påfyllning är det enklaste sättet att hålla tjänsten igång, med säkra automatiska betalningar. Alternativt går det även att göra engångsbetalningar.

Automatisk påfyllning

Att aktivera automatisk påfyllning innebär att ett valt belopp kontinuerligt dras från ett tillagt kort närhelst ditt Sirvoy-konto blir negativt. Du kan när som helst ändra beloppet för automatisk påfyllning.

För att ställa in automatisk påfyllning, följ dessa enkla steg:

  1. Gå till Inställningar -> Sirvoy-konto -> Kontosaldo & påfyllning och klicka på ”Automatisk påfyllning”.
  2. Ställ ”Aktivera automatisk påfyllning” till ON.
  3. Ange önskat belopp eller flytta reglaget för att välja det belopp du vill fylla på ditt konto med. Om du fyller på för ett år eller mer kommer du att se en bonus läggas till på ditt konto.
  4. Klicka på ”Spara och lägg till kort” för att lägga till ett kort.

När allt är klart kommer ett popup-meddelande att bekräfta aktiveringen av automatisk påfyllning.

OBS! Om det valda beloppet är för lågt för att täcka ett negativt saldo, t.ex. på grund av SMS- eller Google Ads-kostnader, kommer kortet att debiteras med det belopp som krävs för att täcka det negativa saldot.

Engångspåfyllning

Om du inte vill aktivera automatisk påfyllning kan du istället när som helst göra engångsbetalningar för att fylla på ditt konto.

Följ dessa steg för att göra en engångsbetalning:

  1. Gå till Inställningar -> Sirvoy-konto -> Kontosaldo & påfyllning och klicka på ”Fyll på kontot”.
  2. Ange önskat belopp eller flytta reglaget för att välja det belopp du vill fylla på ditt konto med. Om du fyller på för ett år eller mer kommer du att se en bonus läggas till på ditt konto.
  3. Välj betalsätt.

Kontoutdrag

När du väl har gjort din första betalning debiteras ditt konto den första dagen i varje månad. Du kan se alla debiteringar och även ladda ner dina betalningskvitton och/eller begärda fakturor under Inställningar -> Sirvoy-konto -> Kontosaldo & Påfyllning -> ”Visa kontoutdrag”.