Det behövs ingen åtgärd om du vill avsluta eller stänga ditt konto. Du slutar helt enkelt att betala för tjänsten. När kontobalansen blir på minus kommer kontot att låsas och så småningom kommer det att tas bort.