Vi tror på en enkel prissättning. Ni betalar en fast månadsavgift och vi debiterar aldrig provision på bokningar. Ytterligare kostnader kommer endast att inträffa om ni väljer att skicka textmeddelanden (sms) via Sirvoy. Vänligen kolla vår prissida för fullständig information.