TripAdvisor Recension Express är ett gratis insamlingsverktyg för recensioner. Via TripAdvisor kan ni skicka en förfrågan till era gäster efter utcheckning och be om en recension. Dessa e-postmeddelanden kan skickas ut automatiskt genom att länka TripAdvisor till ert Sirvoy-konto.

  1. Gå till tripadvisor.com/ReviewExpress och skriv in namnet på er anläggning för att aktivera funktionen Review Express.
  2. Konfigurera innehållet i meddelandet och sätt utskicket på ”Automatic”.
  3. När detta är inställt kommer Sirvoy automatiskt att ge TripAdvisor era gästers e-postadress efter utcheckning så att TripAdvisor kan skicka ett meddelande och be om en recension. Det kommer att skickas inom 72 timmar.

Mer information finns i denna snabbstartsguide från TripAdvisor.