Ni kan ändra hur avrundning ska ske på fakturor och kontantfakturor.

  1. Gå till Inställningar->Betalning & fakturering->Fakturering i Sirvoy och klicka på ”Redigera”.
  2. Ändra inställningen som heter ”Avrunda fakturor” och spara.