Om ni skapar en faktura för er gäst och han inte betalar (hela) fakturan vid utcheckning är han skyldig er pengar. En revisor skulle kalla detta belopp för ”kundfordringar”.

Hur redovisar vi kundfordringar?

Låt oss säga att en bokning är värd 1000 SEK.

  1. Vid utcheckning betalar gästen 300 SEK och ni skapar en faktura med ”7 dagar netto” – vilket betyder att gästen har 7 dagar på sig att betala de återstående 700 SEK. Ur ett redovisningsperspektiv är det här när den faktiska försäljningen äger rum. Därför bokför man 700 SEK på kontot ”Kundfordringar” och 300 SEK på kontot ”Kontant” som debit. Sen bokför man 1000 SEK på huvudkontot ”Försäljning” som kredit. (Allt i blått nedan.)
  2. Fem dagar senare betalar gästen de återstående 700 SEK via banköverföring. De bokför man på kontot ”Bank” som debit och sen krediterar man ”Kundfordringar” med 700 SEK. (I svart nedan.)

Bokföringskontona skulle då se ut så här i slutet av processen:

69442831-a2871680-0d23-11ea-9915-76e2f9979ece.png (1181×213)

Ni kan hitta en sammanfattning av alla bokföringskonton (inklusive kundfordringar) i Sirvoy under  Fakturering -> Bokföringsrapport.