OBS! Från och med den 1 juni 2023 kommer Sirvoy att upphöra med anslutningen till Billogram.

Sirvoy har en koppling (API) till Billograms faktureringstjänst (kräver Sirvoy Pro). Billogram är en webbaserad tjänst som inte har några fasta kostnader och ingen uppsägningstid. Man kan testa tjänsten genom att skapa ett konto på deras hemsida. Billogram tar betalt per faktura som skickas.

Om man använder Billogram kan man:

  • E-posta en faktura direkt till kund. Från en bokning i Sirvoy kan en faktura skickas direkt med e-post. Välj: Skicka till billogram.com -> Skicka via -> E-post.
  • Skicka faktura som brev. Billogram postar fakturan åt dig. Välj: Skicka till billogram.com -> Skicka via -> Brev.
  • Man kan även välja att skicka en faktura både som brev och e-post. Välj: Skicka till billogram.com -> Skicka via -> E-post + Brev.
  • Påminnelsefakturor kan enkelt skapas i Billogram och obetalda fakturor kan även skickas till inkasso.
  • I Billogram kontot ser man om gästen mottagit fakturan, betalat den och man kan även skriva ett meddelande direkt till gästen i kontot som denne kan svara på.

OBS! Sirvoy skickar ingen faktura till Billogram, utan vi skickar fakturadata. Fakturan skapas sedan i Billogram – och bara där. Därför kommer varken kontantfakturor/fakturor eller Billogram-betalningar att visas i bokföringsrapporten i Sirvoy. I Sirvoy ser du bara ”Billogram” och ”Ej betald”, under ”Betalningsnoteringar” i bokningen.

Här finns mer information: https://billogram.zendesk.com/hc/sv