iDEAL är en betalningstjänst baserad i Nederländerna som tillåter att gäster gör online-betalningar med hjälp av sina kontouppgifter. Denna betalningsmetod på Stripe är begränsad till gäster med ett bankkonto som stöder iDeal (se listan här) och är endast möjlig när betalning är obligatorisk. För att aktivera denna betalningslösning i Sirvoy måste valutan för dina priser vara i EUR.

För att använda denna betalningsmetod, gör följande:

  • Aktivera iDEAL-betalningsmetod i dina konto-inställningar i Stripe. Inställningar -> Betalningsmetoder -> iDEAL och klicka på ”Aktivera”.
  • I Sirvoy går du till Inställningar -> Betalning & fakturering -> Kortbetalningar och klickar på ”Redigera”. Med Stripe vald som din betalningsmetod och betalning satt till obligatorisk så aktiverar du reglaget  “iDEAL-betalningar”.

Från Stripe-betalningssidan kommer nu iDEAL att visas som en av de tillgängliga betalningsmetoderna. En betalare från Nederländerna kommer att ha möjlighet att omdirigeras till sin bank för att logga in och godkänna betalningar. Betalningar som görs via iDEAL kan endast göras i EUR.

OBS! När iDEAL är aktiverad är det inte längre möjligt att ange att kort ska godkännas automatiskt utan att betalaren återverifieras. Detta innebär att kortbetalningar kommer att behöva 3D-autentisering vid varje användning.