Med  ”Sirvoy Vault”-funktionen kan ni säkert lagra kreditkortsuppgifter i bokningar, med tvåfaktorsautentisering och ett tokeniserings- och de-tokeniseringsverktyg. Ni aktiverar funktionen under Inställningar->Betalning och fakturering-> Sirvoy Vault”. Ni hittar den i bokningarna under ”Kortuppgifter” i nedre vänstra hörnet.

Samla in kreditkortsuppgifter från olika källor

  1. Spara CC-uppgifter mottagna via telefon eller via reception manuellt, i den skapade bokningen under ”Kortuppgifter”.
  2. Spara CC-uppgifter automatiskt från era anslutna bokningskanaler.
  3. Spara CC-uppgifter automatiskt som tas emot via bokningsmotorn på er hemsida.

Vidarebefordra kreditkortsuppgifterna till Stripe och debitera kortet i bokningen

När kortuppgifterna är mottagna kan ni vidarebefordra dem till Stripe och sedan debitera kortet inne i bokningen (i stället för som tidigare att ni först behövde av-tokenisera, sedan kopiera och klistra in CC-uppgifterna i Stripe). Detta kräver att Stripe är aktiverat på ert Sirvoykonto.

Lagring, Säkerhet och GDPR

Kreditkortsuppgifterna lagras i 30 dagar efter utcheckningen i  ”Sirvoy Vault”, i linje med GDPR. Om ett kreditkort läggs till efter utcheckning kommer kreditkortsuppgifterna i stället att tas bort 30 dagar efter de att dem lagts till.

Kreditkortsuppgifterna som lagras i bokningarna kan raderas tidigare än 30 dagar på begäran från gästen. GDPR tillåter dock hotellet att lagra CC-uppgifterna tills betalningen har fullgjorts i sin helhet. En gäst kan inte utnyttja GDPR för att få er att radera dem innan den tiden har löpt ut.

Funktionen  ”Sirvoy Vault” kan avaktiveras av hotellet när som helst och alla kreditkortsuppgifter i alla bokningar kommer då att raderas. Tänk på att de inte kan återställas om ni gör så. Åtgärden är oåterkallelig eftersom ingen säkerhetskopiering kommer att göras.

Denna tjänst är en pålitlig tredjepartstjänst, inga kreditkortsuppgifter lagras i Sirvoys system eller servrar.