Ibland kan du behöva göra en del-återbetalning till en gäst. Om du använder Stripe kan detta enkelt göras från sidan med bokningsinformation (se denna artikel). Andra betalningsmetoder, som PayPal eller en kortmaskin, kräver manuella steg för att betalningar ska återbetalas.

Om en kontantfaktura skapades innan del-återbetalningen gjordes (kontantfakturan är låst) så måste du följa vissa steg för att återbetalningen ska visas korrekt i bokningen, på kontantfakturan och i bokföringsrapporten.

Här är ett exempel på hur du gör det:

Låt oss säga att du har en bokning på 1000kr. Den är betald och du har skapat en kontantfaktura. Du vill nu göra en del-återbetalning på 400kr och vill att bokningen och bokföringsrapporten ska visa att gästen har betalat 600kr och inte är skyldig dig något mer. Du vill också kunna skriva ut en korrekt kontantfaktura.

  1. Gör en återbetalning på 400kr (Om du använder Stripe klickar du på den röda pil-ikonen på sidan med bokningsinformation. Efter återbetalningen kan du gå direkt till steg 3, eftersom en ny betalningsrad kommer att läggas till på sidan med bokningsinformation som visar återbetalningen.)
  2. På sidan med bokningsinformation klickar du på ”Notera betalning” och lägger till en notering på -400kr. I “Kommentar” skriver du ”Återbetalat belopp”.
  3. Klicka på ”Registrera Tillval” och ge det namnet ”Återbetalning”. Skriv -400kr under ”Pris”.
  4. Klicka på den gamla kontantfakturan som hade ett värde av 1000kr och kreditera den genom att klicka på ”Skapa kreditfaktura”.
  5. Gå tillbaka till bokningen och skapa en ny kontantfaktura. Den nya kontantfakturan har nu ett värde av 600kr (eftersom det registrerade tillvalet ”Återbetalning” på -400kr är kopplat till den).

När den nya kontantfakturan har skapats syns återbetalningen i bokningen, ”Återstår att betala” är ”0kr” och en kontantfaktura kan skrivas ut. Det är också korrekt registrerat i bokföringsrapporten.

Tips: För steg 3 ovan kan du skapa ett fördefinierat internt Tillval som heter ”Återbetalning” under Inställningar -> Tillval -> Registrera nytt tillval och koppla det till ett specifikt bokföringskonto för tydligare redovisning.