Med  ”Sirvoy-valvet”-funktionen kan ni säkert lagra kreditkortsuppgifter i bokningar, med tvåfaktorsautentisering och ett tokeniserings- och de-tokeniseringsverktyg. Ni aktiverar funktionen under ”Inställningar -> Betalning och fakturering -> Sirvoy-valvet(Detta kräver Sirvoy Pro). Ni hittar den i bokningarna under ”Kortuppgifter” i nedre vänstra hörnet.

Samla in kreditkortsuppgifter från olika källor

  1. Spara CC-uppgifter mottagna via telefon eller via reception manuellt, i den skapade bokningen under ”Kortuppgifter”.
  2. Spara CC-uppgifter automatiskt från era anslutna bokningskanaler.
  3. Spara CC-uppgifter automatiskt som tas emot via bokningsformuläret på er hemsida. Detta aktiveras genom att välja ”Sirvoy-valvet” (istället för betalningslösningar) i rullgardinsmenyn med dina inställningar för ”Kortbetalningar”

Vidarebefordra kreditkortsuppgifterna till Stripe och debitera kortet i bokningen

När kortuppgifterna är mottagna kan ni vidarebefordra dem till Stripe och sedan debitera kortet inne i bokningen. Detta förutsätter att Stripe valts och aktiverats som betalningslösning i Sirvoy.

Följ dessa steg för att vidarebefordra kreditkortsuppgifter till Stripe för omedelbar debitering:

  1. Klicka på ”Debitera kort” i sektionen ”Betalning” på sidan för bokningsinformation.
  2. I vyn som följer väljer ni ”Lägg till nytt kort”.
  3. Välj ett kort som visas under ”Lägg till kort som finns i Sirvoy-valvet.
  4. Detta kort kommer nu att visas som valt kort i ”Debitera kort som sparats i Stripe”. Granska detaljerna och klicka på ”Debitera kort” för omedelbart debitering. I betalningssektionen på sidan för bokningsinformation ser ni nu den registrerade Stripe-betalningen.

OBS! Om en kanal tillhandahåller ett virtuellt kort, sparas det vanligtvis bara i “Sirvoy valvet” och måste sedan vidarebefordras till Stripe för debitering.

OBS! Om du aktiverar “Sirvoy valvet”och även ansluter till Stripe, kommer gästers kortuppgifter från kanaler, och i vissa fall även virtuella kort från kanaler, att lagras i både Stripe och “Sirvoy valvet”. Men för bokningar gjorda genom bokningsformuläret på din hemsida kommer kortuppgifter bara att lagras i Stripe.

Lagring, Säkerhet och GDPR

Kortuppgifter lagras i “Sirvoy valvet” i 30 dagar efter utcheckning, i linje med GDPR. Om kortuppgifter läggs till efter utcheckning kommer kortuppgifterna i stället att tas bort 30 dagar efter att de har lagts till.

Kreditkortsuppgifterna som lagras i bokningarna kan raderas tidigare än 30 dagar på begäran från gästen. GDPR tillåter dock hotellet att lagra CC-uppgifterna tills betalningen har fullgjorts i sin helhet. En gäst kan inte utnyttja GDPR för att få er att radera dem innan den tiden har löpt ut.

Funktionen ”Sirvoy valvet” kan avaktiveras av hotellet när som helst och alla kortuppgifter i alla bokningar kommer då att raderas.  Kom ihåg att de inte kan återställas, åtgärden är oåterkallelig eftersom ingen säkerhetskopia kommer att göras.

Denna tjänst är en pålitlig tredjepartstjänst, inga kreditkortsuppgifter lagras i Sirvoys system eller servrar.