Betalningar kan hanteras i Sirvoy på två sätt.

Registrera betalningar i bokningar

Betalningar kan registreras i en bokning som betalningsnoteringar. Dessa noteringar är inte bokföringsdokument, men är användbara som minnesstöd, som en post-it-lapp med texten ”den här gästen har redan betalat 1000 kr”. Du kan enkelt lägga till och ta bort betalningar i bokningar om de inte är kopplade till en kontantfaktura eller en faktura.

Betalningslösningar som gör det möjligt för gästerna att betala online kan också registrera betalningar automatiskt. Sådana betalningar tas ofta emot före ankomstdagen, till exempel vid bokningstillfället.

Förskottsbetalningar kan inkluderas som en del av din bokföringsrapport.

Betalningar kan kopplas bort från bokningar, men visas fortfarande i betalningslistan. Om en betalning är felaktig kan den dock annulleras, vilket innebär att beloppet sätts till noll. För spårbarhetens skull kan betalningarna inte tas bort helt och hållet.

Skapa en faktura eller kontantfaktura (kvitto)

Med faktureringsfunktionen i Sirvoy kan du skapa fakturor och/eller kontantfakturor. Dessa dokument skapas för bokföringsändamål och återspeglar din faktiska försäljning. 

  • Fakturor – Kan betalas senare.
  • Kontantfakturor – Anses betalda omedelbart.

Tidigare registrerade betalningar kan överföras till en faktura eller en kontantfaktura och användas som “betalningsmetod”. Det resterande fakturabeloppet kommer då att justeras i enlighet med detta.