Ni kan skicka en pdf-version av fakturor och kontantfakturor till era gäster direkt från Sirvoy. Om ni inte har skapat några e-postmallar ännu behöver ni först gå till Inställningar -> Kommunikation -> Mallar för e-post och klicka på ”Skapa ny mall”.

  1. Öppna fakturan och klicka på ”Skicka e-post”.
  2. Välj den e-postmall ni vill använda till detta utskick.
  3. Fakturan kommer automatiskt att bifogas till meddelandet som en pdf-fil.