Det finns två olika sätt att göra det här.

Dela upp bokningen på två separata bokningar:

  1. Gå till informationssidan för bokningen och klicka på knappen ”Splitta bokning”.
  2. Ange vilka rum och tillval som ska flyttas till den nya bokningen.
  3. Skapa en separat faktura eller kontantfaktura för de två bokningarna.

Skapa två anpassade fakturor/kontantfakturor från den ursprungliga bokningen:

  1. Gå till informationssidan för bokningen och klicka på ”Skapa faktura”.
  2. Avmarkera rader som inte ska betalas av den första gästen. Antal och belopp kan också ändras. Det går även att skriva (exempelvis) 0,5 på antal för att låta två gäster dela på kostnaden för ett enda rum.
  3. Granska och skapa den första fakturan (ändra eventuellt uppgifter under ”Mottagare”).
  4. Gå tillbaka till informationssidan för bokningen och klicka på ”Skapa faktura” igen.
  5. Avmarkera nu de rader som betalades av den första gästen.
  6. Granska och skapa den andra fakturan (ändra eventuellt uppgifter under ”Mottagare”).
  7. De två fakturorna ihop ska nu matcha det totala bokningsvärdet.