Det finns två olika sätt att göra det här.

Dela upp bokningen på två separata bokningar:

  1. Gå till sidan med bokningsinformation och klicka på knappen ”Splitta bokning”.
  2. Ange vilka poster som ska flyttas till den nya bokningen.
  3. Skapa en separat faktura eller kontantfaktura för de två bokningarna.

Skapa två anpassade fakturor/kontantfakturor från den ursprungliga bokningen:

  1. Gå till sidan med bokningsinformation och klicka på ”Skapa faktura”.
  2. Avmarkera de poster som inte ska betalas av den första gästen. Antal och belopp kan också ändras.
  3. Granska och skapa den första fakturan.
  4. Gå tillbaka till sidan med bokningsinformation och klicka återigen på ”Skapa faktura”.
  5. Nu är de återstående posterna, som ännu inte betalts, förvalda.
  6. Granska och skapa den andra fakturan.
  7. Tillsammans ska de två fakturorna nu matcha det totala bokningsvärdet.

OBS! Om du delar upp en fakturerad bokning kopplas fakturan till den ursprungliga bokningen och den visas som överfakturerad. Den nya bokningen som skapas vid delningen visas som ej fakturerad.