Fakturamall
Det finns olika mallar tillgängliga.
Gå till Inställningar -> Betalning & fakturering -> Fakturering i Sirvoy -> Redigera -> Fakturamall för att ändra fakturamall.

Fakturapriser
Ni kan välja att exkludera eller inkludera moms för varje produkt på fakturan.
Observera att båda alternativen kommer att ha moms angiven i ”totalt” på fakturan.
Gå till Inställningar -> Betalning & fakturering -> Fakturering i Sirvoy -> Redigera -> Fakturapris för att ändra fakturapris.

Förvalt språk för fakturor
Ni kan välja att skapa fakturan på det språk som föredras av gästen eller använda det språk som är inställt i ert Sirvoykonto.
Gå till Inställningar -> Betalning & fakturering -> Fakturering i Sirvoy -> Redigera -> Förvalt språk för fakturor för att ändra förvalt språk för fakturor.