Textmeddelanden skickas inte automatiskt till gäster. Den här funktionen måste aktiveras av er eftersom en avgift debiteras för varje sms som skickas.

  1. Skapa en sms-mall och ange att den ska skickas automatiskt (se även den artikeln).
  2. Aktivera inställningen ”Skicka SMS som standard” i Inställningar -> Bokningsformulär -> Hantera bokningsformulär -> Allmänna inställningar.

Vänligen notera:

  • Se till att bokningen har ett giltigt telefonnummer. Sirvoy försöker skicka sms om numret stämmer med en grundläggande kontroll. Operatörerna tar ut en avgift för meddelandet även om numret är ogiltigt.
  • Även om ”Skicka sms som standard” är aktiverat kommer gästerna inte att få automatiska sms, till exempel bokningsbekräftelse, om de väljer bort detta via knappen ”Skicka mig sms-bekräftelse” vid bokningstillfället .
  • Övriga automatiska textmeddelanden skickas endast om det är valt för bokningen. Se inställningen ”Skicka automatiska sms” när ni redigerar kontaktuppgifter för bokningen.
  • Om ”Skicka sms som standard” är avstängt kan gästerna fortfarande få automatiska texter, till exempel bokningsbekräftelse, genom att välja ”Skicka mig sms-bekräftelse” vid bokningstillfället.
  • Om du inkluderar en e-postadress eller en länk i ditt SMS bör du vara medveten om att vissa operatörer (särskilt i USA) filtrerar dem automatiskt och kan blockera sändningen.