Textmeddelanden skickas inte automatiskt till gäster. Den här funktionen måste aktiveras av er eftersom en avgift debiteras för varje sms som skickas.

  1. Skapa en sms-mall och ange att den ska skickas automatiskt (se även den artikeln).
  2. Aktivera inställningen ”Skicka SMS som standard” i Inställningar -> Bokningsformulär -> Hantera bokningsformulär -> Allmänna inställningar.

Vänligen notera:

  • Se till att bokningen har ett giltigt telefonnummer. Sirvoy försöker skicka sms om numret stämmer med en grundläggande kontroll. Operatörerna tar ut en avgift för meddelandet även om numret är ogiltigt.
  • Bekräftelser via sms skickas endast om gästen har kryssat i rutan ”Skicka mig en sms-bekräftelse” vid bokningstillfället.
  • Övriga automatiska textmeddelanden skickas endast om det är valt för bokningen. Se inställningen ”Skicka automatiska sms” när ni redigerar kontaktuppgifter för bokningen.
  • Bokningar kommer automatisk att vara inställda för sms-utskick om gästen begärde att få en sms-bekräftelse i samband med bokningen eller om ni har aktiverat ”sms-utskick är förvalt för nya bokningar”, som nämnts ovan.
  • Om du inkluderar en e-postadress eller en länk i ditt SMS bör du vara medveten om att vissa operatörer (särskilt i USA) filtrerar dem automatiskt och kan blockera sändningen.