För att förhindra e-postimitation (spoofing) och säkerställa leverans så kontrollerar Sirvoy avsändarens autentiseringspolicy för din e-postadress som angetts under Inställningar -> Ert konto -> Kontaktuppgifter.

Sirvoy kommer att kontrollera:

 • Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance (DMARC)
 • DomainKeys Identified Mail (DKIM). 

Dina meddelanden kommer att levereras, oavsett vilken DMARC/DKIM-inställning din domän har. Vid behov används Sirvoys adress för att skicka dina e-postmeddelanden till gäster.

 OBS!

 • Gäller för anpassade e-postdomäner, inte större e-postleverantörer (Gmail, Yahoo, etc.).
 • Kontakta din webbmaster eller webb-support för hjälp.

Verifieringsinställningar

DMARC-inställning

 1. Gå till din domäns kontrollpanel.
 2. Ställ in DMARC som du önskar.
  • Om DMARC-policyn är ”none” krävs inte DKIM för att skicka e-post från din adress.
  • För  ”quarantine” or ”reject” krävs DKIM för att skicka e-post från din adress.
 3. I Sirvoy, gå till Inställningar -> Ert konto -> Kontaktuppgifter för att automatisk identifiera DMARC. 
  • Alla framtida e-postmeddelanden kommer att använda din anpassade domän efter att ha klarat kontrollen.

DKIM-inställningar

 1. Begär en DKIM-nyckel från support@sirvoy.com.
  • Ange ditt Sirvoy-konto-ID och domännamn.
 2. Lägg till nyckeln till din DNS-server.
 3. Kontakta Sirvoys support för att aktivera DKIM-nyckeln.

Om några problem kvarstår, kontakta Sirvoys support.