OBS! Sirvoy kommer att upphöra med anslutningen till TripConnect och Instant Booking. Från och med den 1 april 2023.

TripAdvisor Instant Booking är för närvarande endast tillgänglig i följande länder: USA, Australien, Filippinerna, Indien, Irland, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Singapore och Sydafrika.

Hotell från hela världen kan ställa in ”Instant Booking”. Landrestriktionerna för denna produkt från TripAdvisor berör enbart gästerna. Så funktionen ”Instant Booking” är endast tillgänglig för gäster som bokar från ovan nämnda länder. Om gäster bokar från något annat land visas inte knappen ”Book Now”.