1. Informera er ”Account Manager” hos HotelSpecials om att ni vill ansluta till Sirvoy.
  2. Gå till Inställningar -> Kanaler -> HotelSpecials och klicka på ”Redigera”.
  3. Skriv in ert användarnamn och lösenord för HotelSpecials och följ anvisningarna för att mappa era rumstyper.
OBS! När anslutningen är klar kommer du inte längre att kunna ändra priser, tillgänglighet, restriktioner (se några undantag här), etc. via inloggningen på HotelSpecials. Alla uppdateringar måste göras från Sirvoy. När en ändring har gjorts i Sirvoy kommer den att återspeglas på HotelSpecials inom några minuter. Vi rekommenderar att du ändå ibland loggar in på HotelSpecials och kontrollerar att tillgänglighet, priser och bokningar uppdateras och synkroniseras korrekt.
OBS! Även om tillgängligheten synkroniseras mellan Sirvoy och kanalerna nästan omedelbart finns det alltid en liten risk för dubbelbokningar när samma fysiska rum görs tillgängligt på flera bokningskanaler samtidigt. Till exempel kan det sista rummet i samma ögonblick bokas både via er webbplats och en bokningskanal. Detta händer mycket sällan, även för upptagna hotell. Men om det här inträffar så förväntar bokningskanalen att ni informerar dem omedelbart så att, beroende på er överenskommelse, kanalens partnerservice kan hjälpa till att hitta en lösning så snart som möjligt.

OBS! I sällsynta fall kan bokningar som tas emot från kanaler bli uppdelade i olika rum.