Genom kopplingen mot Citybreak kommer Sirvoy kunna uppdatera er tillgänglighet och ta emot bokningar från Citybreak. Kopplingen kräver Sirvoy Pro och förutsätter att ni redan har ett samarbete med en arrangör som använder Citybreak. Ni behöver också ett Citybreak Easy Access konto, vilket er arrangör kan hjälpa er med om ni ännu inte har ett sådant. Vänligen kontakta support@sirvoy.com eller er arrangör om ni behöver hjälp med Citybreak inställningarna. Citybreak ska inte kontaktas gällande detta.

OBS! Om ni redan har befintliga framtida bokningar på Citybreak kommer de inte automatiskt att hämtas och registreras i Sirvoy. Se punkt 7 nedan.

Följ dessa steg för att aktivera kopplingen:

 1. Kontakta oss på support@sirvoy.com och meddela att ni vill ansluta till Citybreak, tillsammans med ert Citybreak-namn, ett av era användarnamn där, och er arrangör (t.ex. STF). Vi kommer att kontakta Citybreak och aktivera kopplingen.  Det kan finnas inställningar som ni behöver ändra på hos Citybreak för att göra kopplingen möjlig. Se ”VIKTIGT” längre ner på sidan.
 2. Eftersom rumstyperna blir bokningsbara direkt när kopplingen aktiveras är det bäst att skapa eventuella tillgänglighetsrestriktioner nu, innan ni går vidare med nästa steg. Den enda restriktion som kopplingen mot Citybreak stöder under ”Spärra incheckning/vistelse under tidsperiod” är ”Vistelse ej tillåten (inkl. incheckning)”. Restriktionen ”Bokningsbara dagar” är inte kompatibel med Citybreak kopplingen.
 3. När ni får ett meddelande från oss att anslutningen är aktiverad går ni till Inställningar -> Säljkanaler -> Citybreak -> Redigera för att mappa (koppla) rumstyper på Citybreak med deras motsvarighet i Sirvoy. Artikeln Hur man mappar rumstyper mellan Sirvoy och säljkanaler ger värdefull hjälp. Om det finns inställningar som behöver ändras på Citybreak för att ni ska kunna mappa rumstyperna kommer ni att se ett felmeddelande som anger vad som först behöver justeras. Citybreaks extra tillval (såsom ”frukost”) kan inte mappas till Sirvoy. Men när en bokning omfattar sådana tillval kommer de att läggas till och synas i bokningen och bokningsvärdet kommer att inkludera priset för dem.
 4. Om du säljer paket via Citybreak och därför skapat flera prisavtal där, kommer dessa att synas i Sirvoy och även kunna mappas. Men de ytterligare prisavtalen för en produkt kan endast kopplas till alias-rumstyper – kopior av en rumstyp som används i mappningen av produkten. Läs mer om hur du skapar alias-rumstyper här – Skapa en rumstyp som ”Alias” (kopia). Om de ytterligare prisavtalen inte mappas kommer Sirvoy inte att skicka några prisuppdateringar för dem, då styrs priset från Citybreak i stället. Tillgängligheten kommer däremot att ärvas från rumstypen som används för det mappade prisavtalet och alltså styras från Sirvoy. Om du säljer produkter som är kopplade till andra prisavtal än ”Boende” i Citybreak (till exempel Evenemang) bör tillgängligheten inte styras från Sirvoy. Välj därför ”Ignorera” i drop down menyn för mappningen. Tillgängligheten kommer då att styras från Citybreak och de bokningar som görs för dessa produkter kommer bara vara synliga i Citybreak.
 5. Spara mappningen.
 6. Kopplingen aktiveras när ni sparar mappningen i Sirvoy. Från och med nu styr Sirvoy priser och tillgänglighet i Citybreak.
 7. Eventuella bokningar som tagits emot via Citybreak före anslutningen kommer inte automatiskt att hämtas och registreras i Sirvoy. De måste importeras manuellt till Sirvoy, helst innan anslutningen görs. Vi hjälper er gärna med importen om ni har många sådana bokningar. Se den här artikeln för instruktioner.

VIKTIGT: För att möjliggöra mappning och säkerställa att kopplingen kommer att fungera som den ska, vänligen se till att du gjort följande inställningar på Citybreak:

 • Skapa en produkt (rumstyp) i Citybreak
 • Lägg till produkten och prisavtalet till minst en prisperiod. Ange priserna i prisperioden / prisperioderna, detta för att säkerställa att Sirvoy’s första prisuppdateringar ska komma igenom korrekt.
 • Lägg till produkten och antalet rum för den, till den skapade tillgänglighetsperioden.
 • Om ni vill kunna styra priserna från Sirvoy så måste prissättningen i Citybreak vara inställd på “pris per enhet”. Det är den enda prisinställningen som gör det möjligt för oss att skicka prisuppdateringar till Citybreak. Ange ”Fast pris – oberoende av antal personer” i inställningen för prissättningen i den motsvarande Sirvoy-rumstypen. Om Sirvoy-rumstypen som används för kopplingen har inställningen ”Rörligt pris – baserat på antal personer” så kommer priset satt för max antal bäddar vara det som skickas till Citybreak.
 • Använd ”PAX (pris baserat på antal gäster)” om ni vill åstadkomma pris per person, vare sig det är för standard prisavtalet eller något av prisavtalen som används för paketförsäljning. Märk väl att om ni väljer denna prissättningen i Citybreak skickas inga prisuppdateringar från Sirvoy. Priserna kan då endast kontrolleras från Citybreak. Däremot skickas fortfarande tillgänglighetsuppdaterinar. Bokningar från Citybreak kommer också in som de ska och med det pris som de bokats för hos arrangören.
 • Använd endast en Tillgänglighetsperiod! Du bör endast ha en tillgänglighetsperiod och låta alla produkter vara kopplade till denna. För att åstadkomma detta, välj ett startdatum som är upp till 2 år från dagens datum, samt ett slutdatum för tillgänglighetsperioden som är upp till 5 år från och med startdatumet (i formatet ”åååå-mm-dd”). Till exempel: ”Från 2019-12-01 Till: 2024-11-30”. Var noga med att i Citybreak välja de produkter som ska säljas och även ange antalet rum för varje produkt, i inställningarna för tillgänglighetsperioden. Varje produkt behöver också ha minst en prisperiod angiven för den. Om du skulle märka problem med att tillgängligheten inte visas korrekt, vänligen se denna artikel – problem med tillgänglighet på Citybreak.

OBS! När anslutningen är klar kommer du inte längre att kunna ändra priser, tillgänglighet, restriktioner (se några undantag här), etc. via inloggningen på Citybreak. Alla uppdateringar måste göras från Sirvoy. När en ändring har gjorts i Sirvoy kommer den att återspeglas på Citybreak inom några minuter. Vi rekommenderar att du ändå ibland loggar in på Citybreak och kontrollerar att tillgänglighet, priser och bokningar uppdateras och synkroniseras korrekt.

OBS! Även om tillgängligheten synkroniseras mellan Sirvoy och kanalerna nästan omedelbart finns det alltid en liten risk för dubbelbokningar när samma fysiska rum görs tillgängligt på flera bokningskanaler samtidigt. Till exempel kan det sista rummet i samma ögonblick bokas både via er webbplats och en bokningskanal. Detta händer mycket sällan, även för upptagna hotell. Men om det här inträffar så förväntar bokningskanalen att ni informerar dem omedelbart så att, beroende på er överenskommelse, kanalens partnerservice kan hjälpa till att hitta en lösning så snart som möjligt.

OBS! I sällsynta fall kan bokningar som tas emot från kanaler bli uppdelade i olika rum.