Om ni använder Stripes betalningslösning och även tar emot bokningar från säljkanaler via Sirvoy, så sparas kreditkortsuppgifterna automatiskt i Stripe. Kortet kan sedan debiteras som vanligt från Sirvoys informationssida för bokningen.

Var medveten om följande:

  • För att den här funktionen ska fungera korrekt måste ni be bokningskanalen att alltid inkludera CVV/CVC-koden.
  • Stripe gör en noggrann säkerhetskontroll och kortet kan avvisas, även om kanalen har accepterat den.
  • Virtuella kort (används ibland av Expedia och andra) kommer sannolikt att avvisas.

Varning: Det går inte att återställa eller granska kreditkortsuppgifter som avvisats av Stripe. Vi rekommenderar därför att ni även tar emot kreditkortsuppgifter via funktionen ”Sirvoy-valvet” om ni till exempel planerar att använda en alternativ betalningslösning som backup.