Vårt bokningssystem har specialdesignats för att enkelt och effektivt kunna hantera både små och stora anläggningar. För att systemet ska kunna fungera smidigt rekommenderar vi inte att ni hanterar mer än 500 enheter inom ett konto. Observera att laddningen av kalendern blir långsammare när ni har fler än 400 enheter.

Om er anläggning har många fler enheter än så kan ni använda flera Sirvoy-konton med högst 500 enheter vardera. Ni kan sen länka ihop dessa konton och få åtkomst till dem via en inloggning. Kontakta vår support för tillhörande rabatter för en sådan installation

Tips: Om er anläggning har ett väldigt stort antal enheter kan ni göra laddningen av webbsidan snabbare genom att använda funktionen för att filtrera rumstyper på sidorna Kalender, Priser och Rumslista.