Den här artikeln kommer att förklara hur man går till väga för att:

 • koppla bort en enhet (rum) från en eller flera rumstyper
 • flytta en enhet till en annan rumstyp.
 • radera en enhet permanent.
 • radera en rumstyp permanent.

Flytta eller koppla bort en enhet från en rumstyper(er)

Om ditt mål är att koppla bort en enhet från en eller flera rumstyper eller helt enkelt flytta en enhet till en annan rumstyp, följ dessa steg:

 1. Gå till Inställningar -> Rumstyper och klicka på den enhet som du vill koppla bort eller flytta till en annan rumstyp.
 2. Klicka på ”Redigera” och välj med hjälp av reglagen den rumstyp(er) som denna enhet ska kopplas bort från eller kopplas till.

Ta bort en enhet

Om du vill radera en enhet (rum) permanent, klicka på enheten enligt beskrivningen ovan, klicka sedan på ”Radera rum”.

 1. Om den här enheten har några kommande bokningar kommer ett varningsmeddelande att uppmana dig att flytta dessa bokningar till ett annat rum innan enheten raderas.
 2. När du har flyttat bokningen/bokningarna kommer ett varningsmeddelande att visas som frågar om du vill fortsätta med att radera denna enhet.

Ta bort en rumstyp

För att radera en rumstyp permanent, följ dessa steg:

 1. Gå till Inställningar -> Rumstyper till den rumstyp du vill ta bort.
 2. Eftersom du inte kommer att kunna ta bort denna rumstyp utan att först ta bort eller flytta enheterna som är associerade med denna rumstyp, måste du först följa proceduren ovan.
 3. När det inte finns fler enheter associerade med denna rumstyp kan du nu klicka på knappen ”Radera”.
 4. Ett varningsmeddelande kommer att meddela dig att alla ”alias” (kopior) av rumstypen som är kopplade till denna rumstyp också kommer att raderas. Klicka på ”OK” om du vill fortsätta.

Varning:

 • Radering av en enhet eller en rumstyp är oåterkallelig!
 • Om rumstypen du tar bort har några dubbletter (alias) kopplade till sig, kommer även dessa att raderas samtidigt.
 • Rumstyper som är anslutna till bokningskanaler kommer automatiskt att tas bort från mappningen mellan Sirvoy och kanalen. Mappa om dina rumstyper i Sirvoy och justera också dina rumstyper på kanalens sida.
 • Tidigare bokningar som innehåller den raderade rumstypen och/eller enheten kommer att ha texten ”Ej tillgänglig eller borttagen” istället för namnet på den gamla rumstypen/enheten.
 • Att ta bort en enhet (rum) eller en rumstyp kan påverka rapporterna för bokningar, statistik och bokföring.